Saturday, March 28, 2009

My Fasty on Mar 28, 2009

น้ำไม่เข้าแล้วที่อู่แปลงเอาซีลยางอะไรไม่รู้มาใส่อ่ะกันได้ 99% แต่เนื่องจากซีลยางมันอ้วนๆ แถมยังมี 2 ชั้นอีกทำให้ประตู, กระโปรงหน้า-หลังมันแน่นมากไปหน่อยอ่ะปิดไม่ค่อยลง คงต้องใช้ไปสักพักให้มันยุบตัวก่อนแล้วแล้วค่อยตั้งใหม่
No comments: