Friday, May 21, 2010

VW Type 3 @ สามชุก

วันนี้ว่างสักทีเลยพาที่บ้านไปตลาด 3 ชุก (จริงๆที่บ้านลากไปมากกว่า เหอๆ) ไปเจอร้านขายของเล่น ขาย Type 3 ของ V DUB$ เลยแอบถ่ายรูปมาฝาก

หมูสเตะเจ้าดัง