Friday, October 15, 2010

Black Day (Behind the scene)

Black Day (Behind the scene) ทรหดอดทนฝนตกเฉะแฉะอย่างรุนแรงเหอๆ

อันนี้รถตากล้องกิติมาศักดิ์จ้าเงางามก่อนรับฝน

สาวๆประจำกอง ;-)


No comments: