Saturday, November 14, 2009

• Inside VW Type 3 Clock จ้า

เผอินนาฬิกาอันเก่ามันเสียแลัวแล้วได้อันใหม่มาแบบยังเดินอยู่แต่ Case ข้างในไม่ค่อยสวยมีหนิมเล็กน้อย เลยกะว่าจะเปลี่ยนเอา Case อันเก่าเลยชำแหละซะ (แต่ก็ไม่สำเร็จ -"-) แต่ลองดูๆไปทำไม 2 เรือนนี้เครื่องว่างไม่เหมื่อกันหว่า ขั้นตอนการเปิดก็ไม่ยากครับไขน๊อต 3 ตัวก่อนเลย


ลองดูที่กรอบพลาสติกกลมๆจะมีน๊อตฝั่งอยู่ข้างในอีก 1 ตัวครับ หากมีเจ้ากลมๆนี้แปลว่านาฬิกายังซิงอยู่ไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนครับ หากจะเปิดซิงก็เอาคีมบีบให้พลาสติกแตกเลยครับ แล้วไขน๊อตออกเลยครับแต่นี้ก็ได้แล้ว

ภายในครับ หากเปิดแล้วก็ถือโอกาศหยอดน้ำมันหน่อยก็ดีเน้อ
No comments: