Sunday, September 6, 2009

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี VW ปี2

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี VW ปี2 วันที่ 6 ก.ย. 52 จ้า
ผลที่ได้
RB-GH ได้ที่หนึ่งไป
ModernBug ได้รองอันดับหนึ่ง
PSD ได้ที่สาม


อ่าได้เสื้อใหม่มาอีกตัวต้องขอบคุณคุณตูนด้วย อุอุ