Sunday, February 22, 2009

Meeting Type 3 รับสติกเกอร์

Meeting VW Type 3 รับสติกเกอร์เมื่อวันที่ 22 กพ 2552 ครับ รูปอาจจะไม่ชัดนะครับถ่ายไม่เก่งอ่ะ


รูปสติกเกอร์ตัวจริงจากคุณซาร์กับสติกเกอร์ Bert3's จากพี่น้ำพี่ใหญ่ใจดีครับ ขอบคุณมากครับ














No comments: