Saturday, December 27, 2008

My Fasty on Dec 27

เดือนนี้ฟิตอีกรอบใกล้ปีใหม่แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จหว้า... วันนี้มาตรวจดูภายในกับสีเบาะว่า OK ไหม
ไมไฟปาร์คมันแปลกๆหว้า?

สีภายในโดยรวมค่อนข้างถูกใจทีเดียวเชียวแต่แผงหลังคงต้องเปลี่ยนใหม่... ไหงออกมาแนวนี้หว้า???

แอบเอาเต่ามาฟากNo comments: