Friday, March 7, 2008

Type 3 คัน 3 ???

Type 3 Fastback ปี 67 คันใหม่ หลังจากลองตามซื้อใน Web มา 2 คันโอนไม่ได้ซักคัน T_T คันนี้จะโอนได้ไหมหว้าาา เดือน 6-7 คงได้รู้กัน ตอนนี้ว่างๆ ก็ได้แต่ตามอะไหล่มาเก็บๆ ลูปๆ คลำๆ กันไปพลางๆก่อน

รูปเมื่อ 27 มค 51

No comments: