Monday, December 21, 2009

Bangkok VW Show 2009 Typ 3

Bangkok VW Show 2009 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. อันนี้สำหรับ Typ 3

ของแรงจากแก๊งหิ่งห้อยและ Van Power จ้า

สำหรับ Typ 34 ผมลืมถ่าย T_T ถ่ายมาได้แค่ 1 คันเอง